Stroppy Doyle.
dailypros: thanks to discoveredinagraveyard for this picture

Stroppy Doyle.

dailypros: thanks to discoveredinagraveyard for this picture

  1. discoveredinagraveyard submitted this to dailypros